Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Hungarian
English
German
Serbian
Czech
Slovak
Kategóriák

Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

I. Az adatkezelés fogalmának meghatározása, az adatkezelési tájékoztató célja

Adatkezelésnek tekintjük a személyes adattal végzett automatizált vagy nem automatizált műveletek összességét, így különösen a személyes adatok gyűjtését, rögzítését, tárolását, rendszerezését, felhasználását, lekérdezését, továbbítását, törlését, megsemmisítését.

A EliMo-Marketing Kft., mint Adatfeldolgozó által működtetett honlapon az Adatkezelő, EliMo Angyali Hálakő Minden Gyermekért Alapítvány adatkezelési tájékoztatójának célja átlátható és könnyen értelmezhető módon bemutatni a tevékenységünk iránt érdeklődők, ügyfeleink, partnereink, azaz az „érintettek” személyes adatainak kezelési módját. Az adatkezelés átláthatóvá tétele, a hatályos jogszabályoknak való megfelelés, valamint azok magunkra nézve kötelezőnek elismerése természetes és elvárt magatartás. Hatálya az Adatfeldolgozó által működtetett jelen oldalra, illetve Adatkezelő által kezelt adatokra terjed ki.

A tájékoztató jogszabályoknak megfelelő módosításának jogát Adatkezelő fenntartja.

 

II. Az adatkezelő

Adatkezelő neve: Angyali Hálakő Minden Gyermekért Alapítvány

Adatkezelő székhelye: 1173 Budapest, Oroszvár utca 31. 

E-mail: info@elimohelp.hu

Nyilvántartási száma: 01-01-0012647

Adószáma19050302-1-42

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Budapesti Törvényszék 

Telefonszáma: 06-70-4244493

Adatkezelő Magyarországon bejegyzett civil szervezet. 

III. Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége

Nem folytatunk olyan tevékenységet, amely indokolttá tenné adatvédelmi tisztviselő alkalmazását.

IV. Az adatkezelés céljai, jogalapjai

Személyes adatok kezelésére kizárólag célhoz kötötten kerül sor. Ilyen célok: a kapcsolatfelvételi lehetőség biztosítása, szerződéses és jogszabályi kötelezettségek teljesítése.

A személyes adatokat az eredeti céljuktól eltérő célra nem használjuk fel, és harmadik félnek csak az érintett hozzájárulásával továbbítunk. 

A 2018. május 25. napjától hatályos, az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete (továbbiakban: GDPR) a személyes adatok kezelésére hat darab jogalapot nevez meg:

·      hozzájárulás;

·      szerződéskötés;

·      jogi kötelezettség teljesítése;

·      érintett létfontosságú érdekének védelme;

·      közérdek vagy közhatalom gyakorlása;

·     jogos érdek érvényesítése.

A fenti jogalapok közül – tekintettel az alapítvány profiljára – a jogos érdek, közérdek vagy közhatalom gyakorlásán kívüli jogalapok alapján kezeljük az adatokat

Itt is felhívjuk a kedves partnereink figyelmét arra, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

IV.1. Hozzájárulás alapján kezelt adatok köre, gyűjtésének módja, tárolási ideje – GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja

IV.1.1. Adatgyűjtés kapcsolatfelvétel során

Amennyiben kapcsolatfelvétel történik – akár telefonon, akár e-mail útján – az adatkezelés hozzájárulás alapján történik. A megismert és tárolt adatok: név, telefonszám, e-mail cím. Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig érvényes. 

IV.1.2. Facebookon, illetve egyéb közösségi média útján történő kapcsolatfelvétel

A Facebookon, illetve egyéb közösségi média-felületen az Alapítvány tevékenységével összefüggő  kapcsolatfelvétel – ide értve a Messenger-üzeneteket is -  esetében az adatkezelés hozzájárulás alapján történik. A megismert és tárolt adatok: név, Messenger-cím. Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig érvényes. 

IV.1.3. Emeltdíjas telefonszám hívásának keretében történő kapcsolatfelvétel

IV.1.3.1. Az emelt díjas telefonszám hívásával összefüggő kapcsolatfelvétel esetében, melyen keresztül a hívó félnek lehetősége van termékvásárlásra vagy nyereményjátékban történő részvételre, az adatkezelés hozzájárulás alapján történik. A megismert és tárolt adatok elsődlegesen: telefonszám. Amennyiben termékvásárlás történik, a termék kiküldéséhez szükség van az érintett nevére, postázási címére. Nyereményjáték esetén szintén szükség van az érintett nevére és postázási címére. Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig érvényes. Egyebekben az adatokat a nyereményjáték lezárását, illetve – termékvásárlás esetén – a termék kiküldését követő 2 évig őrizzük. A telefonszolgáltatók az adatokat továbbítják Adatkezelő részére, azt nem tárolják.

IV.1.4. Hírlevél/eDM

Hírlevélre/eDM-re történő feliratkozás esetén az érintett rendszeres tájékoztatást kap tevékenységünkről, szakmai újdonságokról. A Kapcsolat oldalon iratkozhat fel az érintett a hírlevélre/eDM-re, nevének és e-mail címének megadásával, amennyiben jelen Adatkezelési tájékoztatást elolvassa és elfogadja, valamint az oldalon elhelyezett checkbox kipipálásával kifejezetten kéri a hírlevél megküldését. A kezelt adatok: név, e-mail cím. 

Az adatkezelés jogalapja ebben az esetben is a hozzájárulás, melyet annak visszavonásáig, illetve leiratkozásig kezeljük.

IV.1.5. Sütik („Cookies”)

A sütik feladata információkat gyűjteni a látogatókról és eszközeikről, megkönnyíteni a honlap használatát akként, hogy minőségi felhasználói élményt biztosítanak, illetve azáltal, hogy megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;

A sütikkel kapcsolatos tevékenység – kívánság szerint – kikapcsolható, megakadályozható, melyről az alábbi linkek alatt lehet további információkat találni:

Firefox-hoz
Internet Explorerben

Chrome-ban,
Edge-ben.

IV.1.5. Hozzájárulás visszavonása

A hozzájárulás bármikor visszavonható, ugyanolyan egyszerű módon, ahogy annak a megadása történt.

Hírlevél esetén a hozzájárulás visszavonható a hírlevél végén elhelyezett leiratkozás linkre kattintással.

Töröljük az adatokat manuálisan is, amennyiben az info@elimohelp.hu e-mail címre ez irányú megkeresés érkezik.

A hozzájárulás visszavonását megelőző jogszerű adatkezelés a törlést követően is jogszerűnek minősül.

Az adatokat a G Suit felhő alapú szolgáltatónál tároljuk. A papíralapon kapott adatokat szintén rögzítjük számítógépen. A papír alapú adathordozókat (l. névjegykártya, papír alapú regisztráció, hozzájárulási nyilatkozat) zárt szekrényben tároljuk az iroda székhelyén. Az adatokhoz a kuratórium  férhet jogszerűen hozzá.

Tájékoztatjuk a tisztelt érintetteket, hogy a hozzájárulás meg nem adásával, illetve visszavonásával nem kerülnek be adatbázisunkba, illetve onnan véglegesen törlődnek, aminek következtében semmilyen kapcsolatot nem tudunk a jövőre nézve velük jogszeren létesíteni. 

IV.2. Szerződés és jogi kötelezettség – GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és c) pontja

IV.2.1. Számla, elismervény kiállítása

A számlázási adatok vezetése és a számla kiállítása jogszabályban előírt kötelezettségünk. Kezelt adatok: számlázási név és számlázási cím, e-mail cím, amelyre az elektronikus számlát kiküldjük. A számviteli bizonylatokat a kiállítás évében és további nyolc évig őrizzük meg. A számviteli bizonylatok megőrzési idejét jogszabály írja elő, jogalapunk: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont. Előíró jogszabály: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény.

IV.2.2. Szerződéseink

IV.2.2.1. Támogatottaink

Az EliMo Angyali Hálakő Minden Gyermekért Alapítvány létrejöttének célja különböző betegségeken szenvedő gyermekek támogatása. Az Adatkezelő által támogatott gyermekeket minden esetben bemutatjuk. Ennek során –hozzájárulás és megállapodás jogcímén, így törvényes képviselőjük engedélyével – fényképüket, keresztnevüket és betegségüket megismerheti a nagyközönség. Adataikat kizárólag a jogviszony fennállása alatt tároljuk.  

IV.2.2.2. Hirdetési felületet értékesítése

Amennyiben támogató olyan szerződést köt velünk, melynek alapján Adatkezelő hirdetési felületet vásárol, úgy felek szerződéses jogviszonyba kerülünk. Amennyiben egyéni vállalkozók hirdetnek, úgy kezeljük a nevüket, címüket, telefonszámukat. Vállalkozások esetén a kapcsolattartók nevét, mint személyes adatot tároljuk.

A szerződés megszűnését követően csak számviteli kötelezettséget teljesítése okán tároljuk 8 évig az adatokat. 

IV.2.2.3. Támogatások

Tekintettel Adatkezelő Alapítvány profiljára, támogatásokat fogad el az alábbi módokon:

1.      „Mesepárna” vásárlásának árával történő támogatás esetén – a megrendelés során – érintett nevét, e-mail címét és telefonszámát kezeljük szerződéses jogviszony alapján. A nevezett személyes adatokat a szerződéses jogviszony fennálltáig tároljuk azzal, hogy – hozzájárulás esetén – az adományozók névjegyzékében az adományozó nevét feltüntetjük.

2.      Lehetőség van arra, hogy – amennyiben valamely érintett – partnerünktől vásárol, megküldje részünkre a számla vagy nyugta másolati példányát, mely ellenében Adatkezelő a vásárlás bizonyos százalékát adományként juttatja az Alapítványnak. Amennyiben a számla magánszemély részére van kiállítva, úgy Adatkezelő kezeli ezt az adatot annak bemutatásáig, majd bizonylatként további 8 évig. 

3.      Bankszámlaszámra érkező adományok esetén tároljuk az adományozó nevét, számlaszámát – szintén a számviteli szabályoknak megfelelően 8 évig.

4.    Emelt díjas telefonszám hívásával, termék megvásárlása esetén – a megrendelés során – érintett nevét, e-mail címét és telefonszámát kezeljük szerződéses jogviszony alapján. A nevezett személyes adatokat a szerződéses jogviszony fennálltáig tároljuk azzal, hogy – hozzájárulás esetén – az adományozók névjegyzékében az adományozó nevét feltüntetjük.

5.     Emelt díjas telefonszám hívásával, nyereményjátékban történő részvétel esetén érintett nevét és telefonszámát kezeljük, az adatkezelés a nyereményjáték lebonyolításáig tart.

 

IV.2.2.4. „Hálakő”

Minden Hálakövet „vásárló” adományozó Adatkezelőtől kap egy „Hálakövet”, melynek eljuttatásához szükség van az adományozó érintett nevére és lakcímére. Az érintett ezen adatait az adományozóként történő számontartás céljából őrzi meg Adatkezelő 5 évig

V. Biztonsági intézkedések

Alapítványunk a tevékenységeink során kezelt adatokról a lehető legkörültekintőbb módon gondoskodik. Célunk, hogy az adatokhoz semmilyen módon ne lehessen jogosulatlanul hozzáférni.

A G Suite felhő-alapú szolgáltató igénybevételével dolgozunk, mely szolgáltató GDPR-megfeleléséről itt lehet olvasni: .https://gsuite.google.com/security/?secure-by-design_activeEl=data-centers. Asztali számítógépeinket, laptopjainkat jelszóval, valamint állandóan frissített vírusirtó programmal védjük. A cég tulajdonában lévő telefonjainkat jelszóval védjük, illetve ujjlenyomat azonosítást követően tudjuk használni. Weboldalunkon SSL titkosítást alkalmazunk.

A megfelelő biztonsági intézkedések kialakítása során figyelembe vettük a tudomány és technológia jelenlegi állását, az adatkezelés jellegét, hatókörét, körülményeit, céljait, és a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett változó valószínűségű és súlyosságú kockázatot. Az alapítványnál az adatok megismerésére a kuratórium jogosult, akik folyamatos tájékoztatást kapnak a minél hatékonyabb adatvédelem érdekében. 

VI. Adatfeldolgozók

Alapítványunk egyes feladatai ellátása érdekében adatfeldolgozókat vesz igénybe.

Tárhelyszolgáltatás:

DomainTank Informatikai Kft

székhely: 2120. Dunakeszi, Kadosa Pál u. 3. 1/4 

e-mail cím: ugyfelszolgalat@domaintank.hu

(Hozzáférés a honlap teljes tartalmához.)

 

VII. Érintettek adatainak továbbítása

Adatkezelő harmadik személy részére adatot csak kivételes esetben – érintett kifejezett hozzájárulásával – továbbít. 

VIII. Az érintetek jogai

VIII.1. Átláthatóság és az érintettek hozzáférés a személyes adatokhoz

Jogszabálynak, etikai kódexnek és saját szakmai hitvallásunknak megfelelően minden lehetséges, az érintettek számára elérhető tájékoztatást átláthatóvá és érthetővé tesz Adatkezelő. Érintettek jogosultak visszajelzést kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adataik kezelése folyamatban van-e, és ha igen, jogosultak hozzáférést kapni az általunk róluk kezelt személyes adatokról, tárolásuk időtartamáról, továbbításáról. A fenti információkat a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül bocsátjuk a kérelmező rendelkezésére ingyenesen. Indokolatlanul gyakori információkérés esetére fenntartjuk a díjszabás jogát.

VIII.2. Helyesbítéshez és törléshez való jog

Érintettek jogosultak kérni a rájuk vonatkozó személyes adatok helyesbítését, illetve kiegészítését. Töröljük az érintett kérelmezők személyes adatait, amennyiben azokra már nincs szükség a meghatározott jogalap szerint; az érintettek visszavonják a hozzájárulásukat, jogellenesen kezeltem személyes adatot. Jogérvényesítés esetében nem vagyunk kötelesek személyes adatot törölni, illetve, több, fent már jelzett esetben jogszabály kötelez adatok tárolására.

VIII.3. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Érintettek jogosultak kérni az adatkezelés korlátozását, amennyiben azok pontatlanok – a pontatlanság helyesítéséig; nekünk már nincs szükségem az adatokra, de az ügyfél kéri a korlátozott tárolást jogos érdekére tekintettel vagy amennyiben érintett – jogellenes adatkezelés esetén – nem törölni, hanem korlátozni kívánja a felhasználást. A fenti esetek mindegyike kivizsgálásra kerül, tájékoztatva az érintettet annak eredményéről.

VIII.4. Adathordozáshoz való jog

Amennyiben az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás vagy a szerződés, és az adatkezelés automatizált, az érintettek jogosultak arra, hogy a rájuk vonatkozó, általuk rendelkezésünkre bocsátott személyes adataikat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapják, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsák, amennyiben ez technikailag megvalósítható. Ez a jog sem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

VIII.5. Tiltakozás joga

Érintetek jogosultak arra, hogy bármikor tiltakozzanak személyes adataiknak kezelése ellen. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

VIII.6. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Automatizált döntéshozatalt, profilalkotást nem végezünk, így ezen jog érvényesítése alapítványunk tekintetében nem értelmezhető.

 

A jogok gyakorlása céljából érkező kérelmeket legkésőbb a kérelem beérkezését követő 30. napig érdemben megválaszoljuk, tájékoztatva az érintettet a megtett intézkedésről. A tájékoztatást díjmentesen biztosítjuk. 

IX. Panasz esetén

Érintettek személyes adatait a legnagyobb körültekintéssel kezeljük. A fentiek ellenére felmerülő panasz vagy kérdés esetén forduljon bizalommal hozzánk az info@universe-management.com e-mail címen, saját hatáskörben orvosoljuk a felmerült problémát. Az érintetteknek természetesen jogában áll bírósághoz fordulni igényeik érvényesítése során. Az adatkezelési elvek és eljárások megsértésével kapcsolatos jogviták a törvényszék hatáskörébe tartoznak, illetékesség szempontjából az érintett lakóhelye szerinti törvényszéken indítható meg a peres eljárás. Az adatkezelésemmel kapcsolatos peres eljárás megindítása előtt – vagy közben – bármikor nyitottak vagyunk közvetítői eljárásban részt venni. Továbbá, bármilyen személyes adattal kapcsolatos panasszal, kérdéssel az érintett felkeresheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: http://www.naih.hu).

X. Releváns jogszabályok felsorolása

·   Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről, és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet – GDPR);

·      A személyes adatainak használatát az alábbiak alapozzák meg mint jogalapok:

·      a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont

·   kapcsolattartás: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. A partnerek munkavállalóinak, alkalmazottainak adatai esetében az adatkezelés jogalapja, érdekmérlegelés. Az adatkezelő jogos érdeke: üzletmenet folytonosság.
szerződéses partnerek adatainak kezelése: jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont

·      Marketing tevékenység: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

·      on-line regisztráció jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont ;

·      2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

·      2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről;

·      1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról;

·      Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény;

·      2000. évi C. törvény a számvitelről;